• +90 312 939 82 00

Kazım TÜRKER: 'Projelerimizle insan hayatına dokunuyoruz'

24 MAR

(Eral Aytemiz/EGE MECLİSİ)- Farklı iş kollarında yaptığı projelerle Türk Ekonomisi'ne katma değer sağlayan Türkerler Holding, Mahall Bomonti İzmir ve Bayraklı Şehir Hastanesi yapımı projesiyle ön plana çıkıyor. İşte Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ile yaptığımız röportajdan öne çıkan bölümler...

Türkerler Holding’in 2019 ve 2020 performansını karşılaştırabilir misiniz? 

(Kazım Türker)-Türkerler Holding olarak iş hacmi ve büyüme potansiyeliyle, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde sürdürdük. 2020 yılının başında pandemi sürecinden önce doğru yatırım planlamalarıyla, geçtiğimiz yıl 7,6 milyar TL olan aktif büyüklüğümüzü içinde bulunduğumuz yılın ilk 6 ayında 9 milyar TL seviyesine yükselttik.

Geniş bir coğrafyaya yayılmış yenilenebilir enerji yatırımlarımızdan ve önemli bir kurulu güce sahip olan Türkiye’nin ilk Rüzgar YEKA projesi için ön çalışmalar devam etmektedir. Bu yıl proje ile ilgili ciddi adımlar atıldı ve yakın zamanda finansman anlaşmaları yapılarak sahada yatırımlara başlanıyor olacak. 

Türkiye’nin önemli ve acil ihtiyaçlarından olan şehir hastanelerinin yapımını üstlendiğimiz Ankara, İzmir ve Kocaeli projeleri hızla ilerlemektedir. Kamu-Özel Sektör İşbirliği (PPP) kapsamında inşaatını sürdürdüğümüz ve her detayı için son teknolojinin kullanıldığı, modern binalarda verilecek sağlık hizmetlerinin tüm halkımız için değerli bir hizmet olacağını düşünüyoruz.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ şirketimiz, teknolojik yatırımlarımızla her geçen gün abone sayısını büyüterek faaliyetlerine devam etmektedir.

Özetle her geçen yıl büyüyen yatırımlarımıza; sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle, kararlılıkla, inançla, heyecanla ve yenilikçilik anlayışıyla hız kesmeden devam ediyoruz.

Performans değişimine pandeminin etkisini değerlendirir misiniz?

(Kazım Türker)-Pandemi süreci holding bünyesindeki şirketlerimiz genelinde tüm açılardan titizlikle takip edilmekte ve mümkün olan en az şekilde etkilenmesi için gerekli aksiyonlar hızlıca alınmaktadır. Alınan önlemler ve stratejilerle COVID 19 nedeniyle holding olarak önemli bir etki yaşamadığımızı söyleyebiliriz. 

Türkerler Holding olarak, her faaliyetimizle insan hayatına dokunmaya önem veriyoruz. Kamu-özel ortaklığına bağlı sağlık projelerimiz, gayrimenkul geliştirme, yenilenebilir enerji projelerimiz ve elektrik dağıtım hizmetlerimizle ülkemize maksimum seviyede hizmet etmeye çalışıyoruz. Ürettiklerimizle ihtiyaca karşılık verdiğimiz için pandemi süreci yatırımlarımızı sekteye uğratmadı.

Sağlık alanındaki Kamu Özel İşbirliği projelerimizle 3 büyükşehirde ülkemizin sağlık sistemine katkıda bulunmak adına çıktığımız yolda hızlı adımlarla ilerliyoruz.

Depremin yoğun yaşandığı İzmir’de yapısal dayanıklılığı üst düzeyde olan karma yaşam projemiz Mahall Bomonti ile bölge insanının gayrimenkul beklentilerine yeni bir bakış açısı getireceğimizi düşünüyoruz.

Ülkemizin geniş bir alanına yayılmış yenilenebilir enerji kaynaklarımızla yine o bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz.

VEDAŞ elektrik dağıtım şirketimizle Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın elektrik ihtiyacını kesintisiz karşılamaya devam etmekteyiz.

Özetle ana iştigal alanlarımız toplumun genel ihtiyaçlarına yönelik olduğu için etkilenmediğimizi söyleyebilirim. Alınan bu önlemler ve stratejileri aracılığıyla Grup, COVID 19 nedeniyle önemli bir etki yaşamamıştır.

Grubun son dönemlerde gerçekleştirdiği yatırımlar hakkında bilgi verebilir misiniz? 

(Kazım Türker)-Son dönemlerde yatırımını gerçekleştirdiğimiz 121 MW HES, 78 MW JES ve 196 MW RES olmak üzere 395 MW toplam kurulu güç ile elektrik üretmekteyiz.

Sağlık sektöründe ise Ankara Etlik, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastaneleri projelerini yürütüyoruz. 2021 yılında her üç şehir hastanesi projesinin de inşaatlarının tamamlanarak hizmete gireceğini öngörmekteyiz. 

Gayrimenkul geliştirme alanında da Ankara’ya değer katan “Mahall Ankara” projemizden sonra şimdi de İzmir’in yeni simgesi olacak “Mahall Bomonti İzmir” projemizle inşaat yatırımlarımız da devam etmektedir.  

Şirketlerimizden Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş ile doğu illerimize yaptığımız yatırımlar, enerji dağıtım sektörünün gelişmesine ve büyümesine hizmet ediyor.

Geniş bir coğrafyaya dağılmış olan yatırımlarımız, ülke ekonomisine önemli derecede katkıda bulunduğunu düşünüyoruz. Yarım asırlık geçmişimizden gelen tecrübemiz ve yatırımlarımızla çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmek Türkerler Holding’ in en önemli hedeflerindendir.

Önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarınız var mı? Varsa hangi sektörlerde düşünüyorsunuz?

(Kazım Türker)-Yenilenebilir enerji üretimi, enerji ticareti, doğal gaz dağıtımı, petrol, tekstil, bilişim, gayrimenkul geliştirme ve kamu özel sektör iş birliği (PPP) alanlarında ürettiğimiz değeri büyütmek, en öncelikli hedefimiz olarak ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle ihaleler, özelleştirmeler, ortaklıklar, doğal gaz, enerji ve taahhüt projeleri konusunda sahip olduğumuz derin deneyim ile yeni yatırım fırsatlarını değerlendiriyor ve sektörel çeşitliliğimizi daha da genişletmeyi planlıyoruz. Sağlık alanındaki yatırımlarımızın yanı sıra yenilenebilir enerji konusunda da yatırımlarımızı büyüterek sürdüreceğiz.

Enerji sektöründeki yatırımlarımıza bu yıl devreye alınacak 488 MW RES projesine ek olarak yatırımına başlanacak 1000 MW YEKA RES projesini eklemeyi planlamaktayız. Jeotermal enerji üretimi için de yatırım imkanları değerlendirmekle birlikte yaklaşık 140 MW’lık ilave santral yatırımı gündemimizdedir.

Halen faaliyet gösterdiğiniz; inşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve tekstil sektörlerine yenilerini eklemeyi planlıyor musunuz?

(Kazım Türker)-Küresel iş dünyası bugün artık yeni iş modelleri geliştirerek, rekabeti başka bir boyuta taşırken; devletler, yatırımcıları teşvik edecek iklimi oluşturma yönündeki çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Türkiye’de gerek ulusal gerekse uluslararası yatırımcıların önündeki engeller tek tek ortadan kaldırılırken, bölgesel dev bir cazibe merkezi olarak yükseliyor.

Kuşkusuz bunda etkili olan nedenlerin başında ülkemizin rasyonel büyüme hedefleri geliyor. İçinde bulunduğumuz bu eşsiz coğrafya, bize hedeflerimize ulaşmak için fırsatlar sunmanın yanında, yeni amaçlar geliştirip büyütme konusunda cesaret veriyor.

“Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi” ideali, biz yatırımcılar için bir pusula işlevi görüyor. Bu sayede faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yaptığımız her yatırımın aslında çok daha büyük bir hedefe hizmet ettiğini biliyoruz. Türkerler Ailesi olarak da 1993 yılında çıktığımız yolda attığımız her adımın, ülkemize yarattığı katma değerin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.