• +90 312 939 82 00

ENERJİ


 • Türkerler Enerji
  • Dünyada ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması artan ihtiyaca bağlı olarak sürekli yükselen bir ivme yakalamıştır. Türkiye, enerji ihtiyacının yerli kaynaklar ve milli sermaye ile karşılanması fikrinden yola çıkarak, dışa bağımlı bir ülke olmaktan kurtulup komşu ülkelerin dahi elektrik arzını karşılamayı hedefleyen bir vizyona sahiptir.

   Türkerler Enerji, ülkemizin sahip olduğu bu vizyonu kendisine misyon edinmiştir. Yenilenebilir enerji alanında 2007 yılından başlayarak işletmeye alınan ve proje aşamasında olanlar da dahil olmak üzere toplamda 1345 MW gücündeki projeleri ile Türkiye’nin enerjisi olmaya devam ediyor.

   Türkerler Enerji oluşturduğu konsorsiyum ile birlikte Avrupa’nın rüzgar enerjisi alanında en büyük Yenilenebilir Enerji ihalesi olan 1000 MW kurulu gücünde olan YEKA ihalesini Avrupa’da rekor bir rakam olan 3.48$Cent/kWh ile kazanmıştır. 1 milyar euronun üzerinde yatırım sağlayacak ve bu projeyle kurulacak santrallerin işletmeye girmesiyle birlikte her yıl asgari 3 milyar kWh elektrik enerjisi üretecek. Aynı zamanda, kurulacak rüzgar tesisleri sayesinde yıllık ortalama 1.5 milyon ton karbon emisyon azaltımı sağlayarak doğanın ve ekonominin de enerjisi olmayı hedeflemiştir.

   Türkerler Enerji, yenilenebilir enerji alanında sahip olduğu geniş portföyü, başarılı yatırımları, doğayla uyumlu ve sonuç odaklı çalışmaları ile güven veren yürüyüşüne devam ediyor.

 • Elektrik Üretim
  • Türkiye'deki en büyük ve dengeli elektrik üretim projeleriyle toplamda 910.6 MW Rüzgar Enerjisi Santrali (YEKA hariç), 274 MW Hidroelektrik Enerji Santrali, 168 MW Jeotermal Enerji Santrali projeleri ile üretime son hızıyla devam ediyor.

   Jeotermal Santralleri

   • Türkerler JES 1 (24 MW) Manisa
   • Türkerler JES 2 (24 MW) Manisa
   • Türkerler JES 3 (120 MW) Manisa

   Rüzgar Enerjisi Santralleri

   • Tire RES (50 MW) İzmir
   • Barbaros RES (12 MW) Tekirdağ
   • Kalfaköy RES (10 MW), Balıkesir
   • Yenihisar RES (20 MW) Aydın

   Hidroelektrik Enerji Santralleri

   • Akıncı (Kayabeyi) HES (87 MW) Ardahan
   • Demirci HES (13 MW) Kastamonu - Sinop
   • Angutlu 1 HES (15 MW) Giresun
   • Angutlu 2 HES (9 MW) Giresun
 • Elektrik Dağıtım

  • ·       Türkerler, Mart 2013’te yapılan Van Gölü Elektrik Dağıtım özelleştirme ihalesini 118 milyon ABD $ bedelle kazanmış ve Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (VEDAŞ) %100 oranındaki hisselerini Temmuz 2013 itibariyle devralmıştır.

   ·       Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini kapsayan bölgenin toplam nüfusu yaklaşık 2.1 milyondur.

   ·       2017 yılı itibariyle bölgede yaklaşık 650 bin aboneye ulaşılmış olup, serbest tüketiciler dahil faturalandırılan enerji miktarı 1.8 milyar kWh’tir.

   ·       2013 – 2017 yıllık ortalama abone sayısı gelişimi; % 5,5

   ·       2013 – 2017 tahakkuk eden enerji artışı; % 8,1


 • Elektrik Ticareti
  • VEPSAŞ, içinde bulunduğu dağıtım bölgesindeki müşterileriyle birlikte Türkiye’nin dört bir yanında 43.960 serbest tüketiciye de elektrik tedarik etmektedir.
 • Gaz Toptan Satış


  • Angoragaz Doğalgaz, Spot LNG ithalatı yapmak üzere; 15 Aralık 2009 tarihinden itibaren, 10 yıl süre ile geçerli olmak üzere EPDK’dan “Spot LNG İthalat Lisansı” almıştır. Lisans kapsamında; Spot LNG ithalatı yapmaya, ithalat ve toptan satış şirketleri ile ticaret yapmaya, dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere doğal gaz tedarik etmeye hak kazanmıştır. Angoragaz 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren doğal gaz ticaretine başlamıştır. Bu faaliyetlerin yanı sıra 01.08.2013 tarihinde 30 yıl süre ile geçerli olmak üzere Yunanistan’a boru hatları ile doğal gaz ihracat faaliyeti yapmak için “Doğal Gaz İhracat Lisansı” almıştır.

   Angoragaz, her yıl portföyüne göre Türkiye’nin çeşitli bölgelerine doğal gaz tedarik etmekte olup, Türkiye’nin boru hattı ile doğal gaz arzı sağlanan bütün bölgelerine doğal gaz tedarik edebilecek konumdadır.
 • YEKA
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen YEKA RES yarışması 03.08.2017 tarihinde Kalyon-Türkerler-Siemens Konsorsiyumu tarafından 3,48 USD Cent/kWh fiyat ile kazanılmıştır. 

   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve Kalyon-Türkerler-Siemens Konsorsiyumu arasındaki YEKA Sözleşmesi 26.02.2018 tarihinde imzalanmıştır.

   Konsorsiyum olarak asgari %65 yerlilik oranı ile türbin üretecek fabrika kurulumu üstlenilmiş olup, AR-GE faaliyetleri yürütülecektir. Fabrikada %90, AR-GE faaliyetlerinde %80 yerli istihdam sağlanacaktır.