• +90 312 939 82 00

KURUMSAL KÜLTÜRÜMÜZ

KURUMSAL KÜLTÜRÜMÜZ
 • Misyonumuz
  • İnşaat ve enerji sektöründe, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarına yön verebilecek, nitelikli, güçlü, güvenilir, faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında lider, kalite hedefleri doğrultusunda çalışan, teknoloji ve yenilikleri eş zamanlı olarak takip edebilen, sürekli kendini yenileyen bir dünya markası olmak.
 • Vizyonumuz
  • Etik değerlerimizden ödün vermeden, Türkiye’nin kalkınması ve uluslararası saygınlığının artırılmasında etkin bir rol oynayarak, bütün ilgi gruplarının çıkarlarını gözeterek ilerliyoruz.
 • Değerlerimiz
  • Türkerler; çalışanları, iş ortakları, tedarikçileri, müşterileri, rakipleri, çevre ve toplum nezdinde güvenilirlik ve itibar en temel değerlerimizdendir.

   Türkerler, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği tüm faaliyet ve işlemleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, mevzuatlarına, uluslararası hukuka uygun biçimde yürütür.

   Her koşulda önceliğimiz İş Sağlığı ve Güvenliğidir.

   Türkerler; çalışanlarının “en değerli” olduğu anlayışından hareketle, tüm çalışanlarına eşitlik ve adalet duygusu ile yaklaşır.

   Türkerler; hedeflerini topluma, çevreye karşı sorumluluklarını göz önünde bulundurarak hazırlar ve hayata geçirir.

   Türkerler; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne uygun olarak hareket ederken, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilinciyle insan sağlığı ve çevrenin korunması standartlarını sürekli geliştirmeye çabalar.

   Türkerler; dürüstlüğe, hizmet kalitesine, fiyat ve müşteri memnuniyetine dayanan adil ticaret ve dürüst rekabete inanır.

 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre
  • Türkerler, inşaat faaliyetleri sırasında çalışanlara, üçüncü şahıslara, şirket varlıklarına ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları ve faaliyet gösterilen ülke yasal gereklilikleri doğrultusunda aşağıdaki ilkelere göre hareket eder ve bu ilkelerin faaliyet sahalarımızda görev yapan tüm personelin katılımıyla ve sürekli gelişimi hedefleyerek uygulanmasını ve uygulattırılmasını TÜRKERLER yönetimi olarak kabul ve taahhüt eder;

   • İnşaat sektörü kapsamında gerçekleştirilebilecek tüm faaliyetlerin İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre ile ilgili tehlikelerini, çevresel boyutlarını ve alınması gerekli kontrol önlemlerini belirlemek, önemli çevresel risk ve etkileşimlerini tanımlayarak değerlendirme sonuçlarına göre çevre kirliliğini önlemek, tolere edilebilir risk seviyelerini tanımlayarak risk değerlendirme çalışmasını tamamlamak. Bu değerlendirme sonucuna göre, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını tamamen önlemek veya kaza olasılığını minimum düzeye indirmek için gereken önlemleri almak, aldırmak ve bunları yaparken faaliyet gösterilen ülkenin yürürlükteki İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelik gereklerine tam uymak.
   • İşverenler ve üçüncü taraflardan gelecek SEÇ taleplerine uymak,
   • Mümkün olduğunca ölçülebilir yıllık SEÇ hedefleri belirlemek, bu hedefleri tüm çalışanlarıyla paylaşmak ve toplam katılımı teşvik ederek hedefleri gerçekleştirmek.
   • TÜRKERLER olarak tüm çalışanlarını, SEÇ Yönetim sistemi el kitabı ve ilgili dokümanları, uygulamaları, hedefleri ve politikası hakkında bilgilendirmek.
   • Bu politika kapsamında, sürekli gelişmeyi sağlayabilmek, politika gereklerinin yerine getirilmesi ve günün şartlarına göre revize edilmesi için çalışmalar yürütmek ve işbu politikaları sürekli gelişme anlayışı içerisinde yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirmek.

   Politikamızın sonucunda TÜRKERLER olarak; İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre adına yapacağımız tüm çalışmaları öncelikli prestij hedefimiz olarak görmekteyiz. Bu konudaki prensibimiz “ÖNCE İNSAN ve ÇEVRE” dir.

 • Alınan Ödüller
  • ÖDÜLÖDÜLÜ VERENÖDÜL TARİHİ
   TAKDİR PLAKETİ (ANKARA'DA EN ÇOK KURUMLAR VERGİSİ VEREN KURUM)ANKARA TİCARET ODASI2005
   BAŞARI BERATI (YÜKSEK DÜZEYDE KURUMLAR VERGİSİ)ANKARA SANAYİ ODASI2005
   2005 YILI VERGİ REKORTMENİANKARA SANAYİ ODASI2005
   VERGİ ONUR ÖDÜLÜ (KURUMLAR VERGİSİ ANKARA 37'İNCİSİ)ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI2007
   VERGİ ONUR ÖDÜLÜ (GELİR VERGİSİ ANKARA BİRİNCİSİ)ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI2007
   ALTIN VOLTAJELEKTRİK PİYASASI BAŞARI ÖDÜLLERİ2010
   VERGİ ONUR ÖDÜLÜ (GELİR VERGİSİ ANKARA 8.'Sİ)VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI2011
   VERGİ ONUR ÖDÜLÜ (KURUMLAR VERGİSİNDE ANKARA 93'ÜNCÜSÜ)ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI2012
   VERGİ ONUR ÖDÜLÜ (GELİR VERGİSİ ANKARA 8.'Sİ)ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI2012
   ALTIN VANA DOĞALGAZ SEKTÖR BAŞARI ÖDÜLÜ GAS&POWER 4. TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ 20132013
   2015 VEFA ÖDÜLÜASTOP ANKARA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU2015
   EN İYİ KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ PROJELERİ EMEA FINANCE PROJECT FINANCE AWARDS2017
   İSTİHDAM ÖZEL ÖDÜLÜANKARA SANAYİ ODASI 54. YIL ÖDÜLLERİ2017
   AR-GE BAŞARI ÖDÜLÜ3. ENERJİDE AR-GE ÇALIŞTAYI (EPDK-ELDER-GAZBİR)2017
   YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALLERİ KATEGORİSİNDE JEOTERMAL ALANINDA EN İYİ PROJE 7. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ2018
   JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 7. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ 2018