• +90 312 939 82 00

İNSAN KAYNAKLARI

AÇIK POZİSYONLAR İÇİN TIKLAYINIZ BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

En önemli sermayesi insan kaynağı olan grubumuzun temel hedefi; çalışanlarımızın nitelikli, insan ilişkilerinde başarılı, güvenilir, eğitim düzeyi yüksek olan takımın parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyduğu bir kurum olmaktır.

 • Sektörde tercih edilen bir kurum olmak ve bu konumu kalıcı hale getirmek,
 • Kurumun hedeflerine giden yolda çalışanlara ve kuruma katkı sağlayacak insan kaynakları politikalarını hayata geçirmek,
 • Sonuç odaklı bir organizasyon oluşturarak her aşamada bu yapıyı destekleyen, bilgi, beceri ve deneyimi yüksek çalışanlar oluşturmak,
 • Adil, rekabetçi, doğru ücret politikası yürütmek,
 • Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını güçlendirici yaklaşımları geliştirmek üzere hareket etmekteyiz.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Çalışanlarımızın kendilerini değerli hissettikleri, yenilikçi, dinamik ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı sağlayarak; personelimizin bilgi ve becerilerini destekleyerek geliştirmek,  sektöründe en çok çalışılmak istenen kurum olmak ve bu konumu korumaktır.

İnsan Kaynakları Misyonumuz

Kariyer hedefleyen, vizyon sahibi, dinamik adaylar tarafından en çok tercih edilen kurum olmaktır. Çalışanlarımız tarafından kurum bağlılığının ve  İnsan Kaynakları ilkelerinin benimsendiği yapıyı korumaktır.

 

SEÇME VE YERLEŞTİRME

 • İşe alım stratejisinin şirketlerin başarısındaki önemine inanan grubumuz; başarma arzusu yüksek, içinde bulunduğu çevreye ve topluma karşı duyarlı ve kurumsal aidiyete sahip bireyleri tercih etmektedir.
 • Seçme ve yerleştirme sistemimizin temel ilkesi; grubumuzun vizyonunu, misyonunu ve politikalarını benimseyip uygulayabilecek, kendisini, ekip arkadaşlarını ve şirketini geliştirecek, öğrenmeye ve yeniliklere açık, insan ilişkilerinde başarılı, insiyatif sahibi ve  profesyonel insan kaynağını istihdam etmektir.
 • Çalışanlarımız; üstün başarı elde ettikleri, kuruma belirgin bir katkı sağladıkları, örnek tutum ve davranış sergiledikleri durumlarda fark edilmekte ve ödüllendirilmektedir.
 • Türkerler ailesi bünyesinde her çalışanımıza azami derecede önem verilip itibarına saygı gösterir.
 • İş Sözleşmeleri maddelerine uygun olarak hareket edilir.
 • İş Hukuku, İş Sağlığı Güvenliği kurallarına ve Sosyal Güvenlik Kanununa uygun olarak güvenli çalışma koşulları yaratılır.
 • Çalışanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın eşit haklar sunar.
 • Türkerler; vizyon, misyon ve iş stratejilerini destekleyecek doğrultuda ilerleyen bir insan kaynakları politikası yürütmek konusunda hassasiyet gösterir.
 • Devamlılık arz eden başarı; uyumlu, verimli ve samimi çalışma ortamının getirdiği doğal bir sonuçtur. Artık sizin de bir parçası olduğunuz bu anlayışta; birbirimizin bakış açısı, yaratıcılığı ve inovasyonlarından beslenerek; araştırma, geliştirme ve insan odaklı; daha etkin ve verimli çalışma prensiplerini benimsemekteyiz.