Yükleniyor...

Hidronehir 1 Regülatörü ve HES


Proje, Kastamonu ili Tosya ilçesinin doğusunda Devrez Çayı üzerinde yer almaktadır. Proje 1.964 m ve 5.278 m uzunluklarında iki iletim kanalı, 352 m ve 300 m uzunluğunda iki iletim tüneli, regülatör ve santral binasından oluşacaktır.  Tesisin kurulu gücü 10,1 MW olup, yıllık ~29,4 GWh elektrik üretilmesi planlanmaktadır.

Proje DSİ’de inceleme aşamasındadır.

Kastamonu Tosya