Yükleniyor...

Angoragaz Doğalgaz


Angoragaz Doğalgaz, Spot LNG ithalatı yapmak üzere; 15 Aralık 2009 tarihinden itibaren, 10 yıl süre ile geçerli olmak üzere EPDK’dan “Spot LNG İthalat Lisansı” almıştır. Lisans kapsamında; Spot LNG ithalatı yapmaya, ithalat ve toptan satış şirketleri ile ticaret yapmaya, dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere doğal gaz tedarik etmeye hak kazanmıştır. Angoragaz 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren doğal gaz ticaretine başlamıştır. Bu faaliyetlerin yanı sıra 01.08.2013 tarihinde 30 yıl süre ile geçerli olmak üzere Yunanistan’a boru hatları ile doğal gaz ihracat faaliyeti yapmak için “Doğal Gaz İhracat Lisansı” almıştır.

Angoragaz, her yıl portföyüne göre Türkiye’nin çeşitli bölgelerine doğal gaz tedarik etmekte olup, Türkiye’nin boru hattı ile doğal gaz arzı sağlanan bütün bölgelerine doğal gaz tedarik edebilecek konumdadır.