Yükleniyor...
Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Kazım Türker

Coğrafi konumu açısından son derece stratejik öneme sahip olan Türkiye, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimin merkezinde yer almaktadır. Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Kafkaslardan Orta Doğu’ya ve Türki Cumhuriyetlerden Kuzey Afrika’ya uzanan bu geniş coğrafyada ülkemiz, tüm halklarla ortak köklere ve iyi ilişkilere sahiptir. Bu durum neticesinde; coğrafi, kültürel ve sosyal yakınlığın, Türk insanının uyum kabiliyeti ile harmanlanması pek çok kuruluş açısından sektörel avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin jeopolitik önemi ve doğal kaynakları, bizlere küresel ortamda stratejik iş ortaklıkları için de önemli roller biçmiştir.

Türkerler İnşaat A.Ş, altyapı ve üstyapı konusunda taahhüt işlerini, gayrimenkul yatırımlarını gerçekleştirmek üzere 1993 yılında kuruldu. Kısa zaman içinde hayata geçirdiği projelerdeki özen ve titizliğin getirdiği kalite ile inşaat sektöründe önde gelen bir marka olmayı başardı.

Türkerler Ailesi olarak, sektörel çeşitlilik bağlamında; yenilenebilir enerji üretimi, enerji ticareti, doğalgaz dağıtımı, petrol, tekstil, bilişim, gayrimenkul geliştirme ve kamu özel sektör işbirliği (PPP) konularında iştiraklerimiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kamu ve özel ihaleler, özelleştirmeler, ortaklıklar, doğal gaz, enerji ve taahhüt projeleri konusunda önemli bir bilgi birikimi ve iş deneyimine sahip olduğumuzu da belirtmekte fayda görüyorum.

Türkiye’deki elektrik sektörünün lider firmaları arasında olma yolunda hızla ve kararlılıkla ilerleyen şirketimiz; uluslararası finans kuruluşları ve ortakları ile enerji sektöründe proje geliştirici, yatırımcı, yapımcı ve işletmeci firma olarak etkin rol almaktadır. Bu doğrultuda, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve termik enerji alanındaki çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Ayrıca, yeni enerji kaynaklarına (güneş, biokütle, vb.) olan ilgimiz de giderek artmaktadır.

Faaliyetlerimizdeki en büyük gücü uzman kadromuz, mesleki tecrübemiz ve finansal kabiliyetimizden almaktayız. Küresel ortamda rekabet edebilecek kapasitedeki teknik ve idari kadrolarımıza olan inancım tamdır. Şundan eminim ki, Türk insanının girişimci ruhuyla, her türlü zorluğu aşarak bütün projeleri başarıyla tamamlayabilecek nitelikteyiz.

Dünya, içinde bulunduğumuz son dönemde ciddi bir değişim sürecinden geçmekte; dengeler hızla değişmekte ve yeni bir dünya düzeni yaratılmaktadır. Biz de bu süreçte yenilenerek ve gelişerek emin adımlarla yerimizi almak konusundaki kararlı tavrımızı korumaktayız. Uzun yıllardır üzerinde çalışılan, bir zamanlar hayal bile edilemeyen çok önemli projeleri hayata geçirdik ve gündemdeki projelerimizin de sonuçlanması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Kuruluşumuz itibariyle, sürekli iyileştirme yoluyla daha da güçlenerek, inovasyona ve uzun vadeli yatırımlara öncelik tanıyarak, rekabet gücümüzü artırmaya devam ediyoruz. Küresel ortamda, inşaat ve enerji projelerimizle ülkemize, çalışanlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz.

Özveriyle çalışan tüm çalışanlarımıza, ortaklarımıza, müşterilerimize başarımıza verdikleri destek ve bize olan güvenleri için teşekkür ediyorum.

Yönetim Kurulu Başkanı

Kazım Türker